DISCLAIMER

Deze website is eigendom van Synchrow. De informatie is afkomstig van bronnen die
betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij niet
instaan.

Nederlands recht:
Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze
site is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland
gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels
gelden.

Werking website:
Synchrow kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken
functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de site tijdelijk niet bereikbaar
is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt:
Op deze website wordt soms gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites
is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die
informatie.

Gebruik van informatie:
Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom
van de Synchrow. U mag de informatie op onze website gebruiken voor privédoeleinden gebruiken,
onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van
Synchrow en dat u de informatie ongewijzigd laat. Als u de informatie op deze site wilt
gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons
vragen.

Over de disclaimer:
Synchrow behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest
actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

E-mail disclaimer:
De informatie die is opgenomen in e-mails van Synchrow kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u onterecht een bericht ontvangt, vragen wij
u om de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te
retourneren.